Raritetssidan – Gustav Vasa – Stockholm 1523-1534

ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
1 Gyllen152834a1 känt ex35a
1 Gyllen1528avslag i guld34bunik på KMK35b
1/2 Gyllen
typ 1
1523351 känt ex36
1/2 Gyllen
typ 2
1528361 känt ex37
ÅrVariant
åtsida
Variant
frånsida
Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1 Öre
typ A/1
1523GVBERNATES mellan
tre kronor
371 känt ex38
1 Öre
typ B/1
1523S ERICVS
mm D
do3811 kända ex39a
1 Öre
typ B/1
1523S ERICVS
utan mm
do5 kända ex39b
1 Öre
typ B/2
1523mm Ddalpilar, G och
tre kronor
9 kända ex40a
1 Öre
typ B/2
1523utan mmdo391 känt ex40b
1 Öre
typ B/2
“1522”mm Dfejkat årtalendast off.saml?41a
1 Öre
typ B/2
“1522”utan mmfejkat årtal40minst 25 ex41b
1 Öre
typ B/2
1528utan bård
vase m. fötterna
dalpilar, tre kronor
och G i krönt sköld
4113 kända ex42
1 Öre
typ C/2
1528utan bård
G i sköld mellan
fötterna
do1 känt ex43
1 Öre
typ C/3
1528dovase ovanför
tre kronor i
krönt sköld
2 kända ex
1 Öre
typ D/2
1528med bård
G i sköld mellan
fötterna
dalpilar, tre kronor
och G i krönt sköld
4 kända ex44
1 Öre
typ D/3
1528dovase ovanför
tre kronor i
krönt sköld
422 kända ex45
1 Öre
typ D/4
1528dovase mellan
tre kronor
i krönt sköld
433 kända ex46
1 Öre
typ B/5
1528utan bård
vase mellan
fötterna
vase i sköld
mellan tre kronor
bård på fältet
443 kända ex47
1 Öre
typ B/6
1528dodo men
utan bård
4510 kända ex48
1 Öre
typ D/6
1528med bård
G i sköld mellan
fötterna
do3 kända ex49
1 Öre
typ E/6
1528åtsnörd rock
vase mellan
fötterna
do46endast off.saml?50
1 Öre
typ B/2
1529mantel
utan bård
vase m.
fötterna
dalpilar, tre kronor
och G i krönt sköld
47minst 25 ex51
1 Öre
typ D/2
1529mantel
bård på fältet
G i sköld
do6 kända ex52
1 Öre
typ E/2
1529åtsnörd rockdo481 känt ex53
1 Öre
typ B/2
1530mantel
vase mellan
fötterna
do4 kända ex54
1 Öre
typ E/2
1530åtsnörd rock
vase mellan
fötterna
do49endast off.saml?55
1 Öre
typ B/6
1530mantel
vase mellan
fötterna
vase i sköld mellan
tre kronor i krönt
sköld
endast off.saml?56
1 Öre
typ F/7
1532bred kung
med mantel
korsarmar med
liljor
517 kända ex57
1 Öre
typ B/7
1533smalare kung
vase m. fötterna
dounik i Uppsala58
1 Öre
typ F/7
1533bred kung
vase m. fötterna
do52endast off.saml?59
1 Öre
typ G/7
1533do men
vase i sköld
do1 känt ex60
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1 gammal Örtug Typ 1GOSTAVS REX5612 kända ex61
1 gammal Örtug Typ 2S ERICVS REX57vanlig62
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1/2 Öre (?) typ 11528buktiga sköldar53endast off.saml?63
1/2 Öre (?) typ 11528släta sköldar54endast off.saml?64
ÅrVariant
åtsida
Variant
frånsida
Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1 Örtug
typ 1
kungakrona
stjärnor och G
tre kronor
i sköld
551 känt ex65
1 Örtug
typ 2
vase i skölddo58minst 25 ex66
1 Örtug
typ 2
1529dodo593 kända ex67
1 Örtug
typ 3
1529S i sköldspetsig sköld606 kända ex68
1 Örtug
typ 3
1530dodo61b4 kända ex69a
1 Örtug
typ 3
1530dorund sköld61aminst 25 ex69b
1 Örtug
typ 4
1530tre kronor
i sköld
krönt S626 kända ex70
1 Örtug
hybrid 1
två åtsidor631 känt ex71
1 Örtug
typ 4
1531tre kronor
i sköld
krönt S647 kända ex72
1 Örtug
typ 4
1532dodo655 kända ex73
1 Örtug
typ 5
“1528”krönt Sfejkat årtal666 kända ex74
1 Örtug
hybrid 2
32)(28två frånsidor671 känt ex75
1 Örtug
typ 4
1533tre kronor
i sköld
krönt S
mm liljor
7012 kända ex76a
1 Örtug
typ 4
1533doutan mmendast off.saml?76b
1 Örtug
typ 4
1534do72aminst 25 ex77
1 Örtug
typ 4
do731 känt ex78
ÅrVariant
åtsidan
Variant
frånsidan
Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1 Fyrk
typ 1A
GVSTOF REIX
krona
stort S754 kända ex79a
1 Fyrk
typ 1B
GOSTA ERISON REX
större krona
do7610 kända ex79b
1 Fyrk
typ 2
“1522”G i sköldkrona
fejkat årtal
74ganska vanlig80
1 Fyrk
typ 3
1528vase i spetsig sköldkrona7710 kända ex81
1 Fyrk
typ 4
“1528”vase i rund sköldfejkat årtal
mm liljor
78endast off.saml?82a
1 Fyrk
typ 4
“1528”dofejkat årtal
utan mm
9 kända ex82b
1 Fyrk
typ 5
1528vase i sköld på
korsarmar
krona798 kända ex83
1 Fyrk
typ 6
1528G i sköld på
korsarmar
do80unik på KMK84
1 Fyrk
typ 7
1528krönt Gdo81sällsynt85
1 Fyrk
typ 8
1528kronakrönt G829 kända ex86
1 Fyrk
typ 9
1529vase i sköldkrona83endast off.saml?87
1 Fyrk
typ 10
1529stort Sdo8411 kända ex88
1 Fyrk
hybrid 1
1529två frånsidor
stort S
do851 känt ex89
1 Fyrk
hybrid 2
två åtsidor
stort S
do931 känt ex90
1 Fyrk
typ 11
1529kronastort S86minst 25 ex91
1 Fyrk
typ 11
dostort S
stjärna med hål
872 kända ex92
1 Fyrk
typ 11
1530dostort S88sällsynt93
1 Fyrk
typ 10
1531stort Skrona89ganska vanlig94
1 Fyrk
typ 11
1531kronastort S90sällsynt95
1 Fyrk
typ 11
1532dodo916 kända ex96
1 Fyrk
hybrid 3
“1528”två frånsidor
krona i sköld
do922 kända ex97
1 Fyrk
hybrid 4
två åtsidor
krona
vase i sköld94endast off.saml?98
1 Fyrk
typ 11
kronastjärna
utan hål
95endast off.saml?99
1 Fyrk
typ 11
dobladkors95minst 25 ex
1 Fyrk
typ 11
dokatangakors95minst 25 ex