1 Öre 1873 med SVF

Artikel hämtad från Skandinavisk Numismatik – Mynt & Medaljer nr 10-1978 Det intressanta är meningen “Det är således helt klart att F:et härrör frän en söndrig E-puns, där undre delen av bokstaven brutits av”. Numera är numismatikerna tämligen överens om… Fortsätt läsa