Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm – Typ 9

Myntfakta:

Stockholm     1529      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert

Gravör: okänt

Gamla sm 83

Nya sm 87

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)