Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk 1528 – Stockholm – sm 81

ex 1.

kvalitet 01, “rengjord”, (1,01 g)

Aurum 6 (2010) –>?–> MISAB 30 (2019) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 30)

ex 2.

kvalitet 01

Gunnar Ekströms samling (-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1980) –> Ahlström 22 (1980) –>?–> Ahlström 34 (1986) –>?–> MISAB 41 (2022) –> Sven R:s samling

Enligt den i Ahlström 22 angivna proveniensen ska Ekström ha köpt detta ex på Boberg 17 (1930). Detsamma säger man dock även om exemplaret som såldes på Ahlström 18 (se nedan) och bara den ena kan vara rätt. Boberg angav kvalitet 1+ vilket avgör att det var Ahlström 18:s exemplar som såldes på Bobergs auktion. (Foto MISAB 41)

ex 3.

“good very fine”

Sven Gunnar Sandberg (1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 45 (1989) –> Jan Hyllengren –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 4.

kvalitet 1+

Martin Anderssons samling –> Boberg 17 (1930) –> Gunnar Ekströms samling (1930-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1978) –> Ahlström 18 (1978) –> Yngve Almer –> Ingemar Carlssons samling (1978-1995) –> Ahlströms specialauktion (okt. 1995) –>?

(Foto Ahlström 18)

ex 5.

kvalitet 1+, “bläckskrift”

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1998) –> Ahlström 58 (1998) –> U. Malms samling

(Foto Ahlström 58)

ex 6.

kvalitet 1+

Anders Frösells samling –> MISAB 1 (2009) –>?

(Foto MISAB 1)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “rengjord”

Aurum 2 (2006) –> Christer Nordqvists samling (2006-2012) –> MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “delvis dubbelpräglad”

MISAB 41 (2022) –>?

(Foto MISAB 41)

ex 9.

kvalitet 1, “något bucklig”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion “Bonde 1” (2007) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 10.

kvalitet 1, “korroderad, dubbelpräglad”

Aurum 4 (2008) –> Ove Karlssons samling (2008-2020) –> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 7 (1974) –> Yngve Almer kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 49 (1994) kvalitet 1, “korroderad”

ex. Ahlström 60 (1990) kvalitet 1, “kantskador”