Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Stockholm – Typ B/1

Myntfakta:

Stockholm     1523      ca 29-31 mm      osäker vikt och halt     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Didrik    

Gravör: okänt

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ B/1a1523mm D39a38RR
Typ B/1b1523utan mm39bRRR

Variant a med mm D i fältet till höger om konungen. (Foto Stockholms Auktionsverk 2021)

Variant b som saknar mm. (Hopsatt bild från SM-boken)