Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm – Typ 11

Myntfakta:

Stockholm     1529-1532      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert

Gravör: okänt

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 11:115299186fler än 15 ex
Typ 11:2utan år (1529)stjärna med hål9287RRRR
Typ 11:315309388sällsynt
Typ 11:415319590R
Typ 11:515329691RR
Typ 11:6autan år (1532-1534)stjärna utan hål9995endast off.saml?
Typ 11:6butan år (1532-1534)andra bitecken95ganska vanlig

Typ 11 utan årtal. Enligt SM-boken ska de två varianterna (Typ 11:2 och 11:6) kunna skiljas åt genom att det ska finnas en stjärna klockan 12 i frånsidans omskrift som endera har ett hål i mitten eller också inte. Detta stämmer dock inte eftersom ovanstående båda varianter med två olika korstyper är klart vanligare. Eftersom sm 92 är XR-märkt i SM-boken får vi anta att “stjärna med hål” var den enda variant utan årtal som präglades 1529 och att alla andra varianter får tillhöra Typ 11:6 (sm 99). Vad gäller varianten “stjärna utan hål” så har vi inte hittat någon försäljning alls och därför delas Typ 11:6 upp i a och b. (Foto MISAB 22)

Typ 11:2 med “stungen stjärna” i frånsidans omskrift. Notera också att krontypen också verkar vara ett utmärkande drag för den här varianten. (Foto MISAB 43)