Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug – Stockholm – Hybrid 2

2 frånsidor

Myntfakta:

Stockholm     1532)(1528      ca 23 mm        1,72 g      31,4% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Statius Wessel (1532-1533)  

Gravör: okänt

Gamla sm 67

Nya sm 75

RRRR

Hybriden består av två frånsidor som parats ihop och som därmed har årtal på båda sidorna. De enda kända exemplaren har årtalen 1532)(1528. Värt att notera är också att sidan med den buktiga sveaskölden annars bara är känd med årtalet 1529. (Foto från SM-boken)