Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm – Hybrid 3

Myntfakta:

Stockholm     “1528” (egentligen 1532-1533)      ca 16-18 mm        0,77 g      27,3% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Statius Wessel

Gravör: okänt

Gamla sm 92

Nya sm 97

RRRR

Klockan 12 på kronsidan ser man liljan som var Statius Wessels myntmästarmärke. Eftersom han hade ämbetet endast 1532-33 så vet man med bestämdhet att myntet inte är präglat 1528 som präglingen ger sken av. (Foto från SM-boken)