Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm – Hybrid 1

Myntfakta:

Stockholm     1529      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert

Gravör: okänt

Gamla sm 85

Nya sm 89

RRRR

(Foto Bonde 5)