Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Öre – Stockholm

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 23 mm        okänd vikt och halt     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert   

Gravör: okänt

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 11528buktiga sköldar6353endast off.saml?
Typ 11528släta sköldar6454endast off.saml?

Typ 1 med buktiga sköldar. (Foto från SM-boken)

Typ 2 med släta sköldar. (Foto från SM-boken)