Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug – Stockholm – Typ 5

Myntfakta:

Stockholm     “1528” (präglad 1532-33)      ca 19-23 mm        1,72 g      31,4% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Statius Wessel (1532-1533)  

Gravör: okänt

Gamla sm 66

Nya sm 74

RR

Även om årtalet på frånsidan är 1528 så visar liljorna på åtsidans fält att myntet är präglat under Statius Wessels ledning 1532-1533. (Foto MISAB 13)