Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk utan år – Stockholm – sm 90 (hybrid 2) 

2 åtsidor

ex 1.

kvalitet 1/1?, “korroderad”, (0,87 g, app 466)

Sven Svenssons samling (ss1015) –> SNF 150:17 (2005) –>?

Till präglingen av detta mynt har använts två åtsidor med Gustavs namn i omskriften. Det är också därför årtalet saknas eftersom det brukar ligga på frånsidan. (Foto SNF 150)