Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Gyllen – Stockholm – Typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1523      ca 32 mm      12,93 g     okänd silverhalt                                              (värdena grundas på befintliga mynt eftersom inga myntordningar är kända)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Didrik     

Gravör: okänt

Gamla sm 35

Nya sm 36

RRRR

(Foto Bonde 5)