Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm – Typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert

Gravör: okänt

Gamla sm 77

Nya sm 81

R

(Foto MISAB 35)