Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Stockholm – Typ E/6

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 27-29 mm        3,51 g      31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert   

Gravör: okänt

App 205-206

Gamla sm 46

Nya sm 50

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)