Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug – Stockholm – Hybrid 1

2 åtsidor utan år

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1530)      ca 19-20 mm        1,70 g      31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert (1530-1532)   

Gravör: okänt

Gamla sm 63

Nya sm 71

Kanske enbart offentliga samlingar

(Foto från SM-boken)