Skadeståndsdomen fastställd

Alla har väl kanske inte sett det här ännu, så jag lägger väl ut det till allmän beskådan. Själv är jag less på eländet och de konstiga lagar vi har i det här landet. Frågan är ju inte om man begått ett brott utan om lagarna täcker in alla upptänkliga aspekter i det specifika fallet. Varför ska det exempelvis finnas preskriptionstid för så här grova stölder?

Göteborgsposten

Aftonbladet

Inte “fler än 15 ex” längre

Har fått lite tid nu att gå igenom mina sidor och göra en del förändringar som jag tänkt på ett tag. Vi kan väl börja med en liten tabell hur jag numera graderar förekomsten av olika mynt på raritetssidorna.

SällsyntAntalet kända ex har överstigit 15 ex, men jag raderar inte
raritetssidan pga det. Jag har i stället flyttat länken till Typsidan
där den som är intresserad kan hitta den. Dessa sidor uppdateras
oftast inte längre, utom i några få fall där jag av någon anledning
vill fortsätta uppdatera. I dessa fall finns även länken kvar i raritetsregistret.
“Minst 25 ex”Min första kataloggenomgång omfattar Ahlströms, Nordlinds och MISABs
kataloger där jag antecknar samtliga försäljningar i en excellfil. Jag påbörjar
en raritetssida för alla mynt av vilka jag hittat färre än 20 försäljningar i
denna genomgång. För mynt med 20-25 försäljningar i första omgången
fortsätter jag anteckna försäljningar i fler kataloger till dess jag är säker på
att antalet överstiger 30. En del mynt når dock inte så högt.
“Ganska vanlig”De mynt som jag är säker på har förekommit på minst 30 auktioner
från 1966 och framåt.
“Vanlig”60-100 försäljningar i första kataloggenomgången.
“Mycket vanlig”Mer än 100 försäljningar i första genomgången, vilket i princip är
1 försäljning per auktion.

Jag gillade inte uttrycket “fler än 15 ex” eftersom det innefattade allt mellan 15-30 ex. Jag tyckte att jag behövde vara lite mer specifik. 25-30 kända exemplar räcker ju inte heller det till för alla samlare, men det blir för rörigt att försöka hålla koll på dem alla. För de som eventuellt vill göra någon egen raritetsundersökning av något mynt ställer jag gärna upp med grunddata. Dock ej för 1800-talsregenterna där jag tyvärr aldrig sparade grunddata för mynt jag inte gjorde raritetssidor till. Därför finns också “fler än 15 ex” kvar på en del 1800-talsmynt. Man ska aldrig vara konsekvent…

Nygammal dukatvariant inlagd bland varianterna

Den här dukaten såldes på Künker 373 (2022) och den kan vara det enda exemplaret med detta porträtt i privat ägo. Den illustreras inte i SM-boken där man bara visar bild på 1666 års variant (se nedan) av typ 7 för 1666, 1667 och 1668. I gamla sm-boken illustrerar man dock sm 11 med ett dåligt ex av denna variant. Den bilden har man förmodligen fått från KMK.

Om man jämför med 1666 års porträtt så ser man att skillnaden är rätt stor. Man kan väl inte säga att det är fel hänföra båda till typ 7, men nog borde det ha funnits en bild av 1668 års variant i nya sm-boken. Delzanno å sin sida visar bild på 1666 och 1667 års varianter (där skillnaderna är små), men inte på 1668 års.

Förmodligen finns inte 1666 års porträtt med årtalet 1668, men jag måste ändå ha med den i uppställningen på grund av att SM-boken har det.

Gustav Eriksson Vasa – Rebellen

Inför senaste tågresan hem från Stockholm så köpte jag denna bok för att slå ihjäl tågtimmarna med. Det kändes passande när jag ägnat ett antal månader åt Gustav Vasas myntning att även förkovra mig lite vad gäller bakgrundsscenariot. Den visade sig riktigt bra och tågtimmarna sveptes undan med önskvärd snabbhet. På baksidan står bland annat att det är en berättelse om “osannolika men sanna händelser”, vilket man naturligtvis får tas med en nypa salt. Jag föreställer mig att man skriver en dylik bok genom att hoppa mellan tuvor av kända fakta och sedan är det upp till författaren att fylla i luckorna däremellan. Behållningen för mig var i alla fall att jag fick ett bättre grepp om vilka dåliga odds den unge Gustav hade och vilka tillfälligheter som ledde till att han blev Sveriges kung.

Jag hade givetvis hoppats att boken även skulle ta upp något om den svenska myntningen under Gustav Vasas tid som upprorsman och riksföreståndare, vilket ju hade en central betydelse för finansieringen av frihetskampen, men där bedrog jag mig. Gustav Vasa var ju synnerligen ekonomiskt begåvad och hans finter och knep inom detta område är fascinerande. Men kanske står det mer i “Härskaren” som är nästa bok i serien.

Ny variant att registrera

Bilden är hämtad från SM-boken och visar det, till nu, enda kända exemplaret av Västeråsfyrken med årtalen 30 på åtsidan och 31 på frånsidan. Min förtjusning var stor när jag i katalogen till Aurum 6 hittade nedanstående bild som också var beskriven som “Västeråsfyrk 30)(31”.

Ännu roligare blev det när jag såg att A:et på frånsidan var av en helt annan typ och det här alltså är en helt ny variant som inte uppmärksammats tidigare. Intressant också att inte heller åtsidorna är stampidentiska vilket gör att man kan ifrågasätta om detta verkligen är en tillfällighetsprägling som man tidigare trott.

Inte nog med detta; enligt Appelgren förekommer “Aurums” stora A enbart 1531, men “Antells” A förekommer både 1530 och 1531. Eftersom Antells ex är mycket otydligt så tänkte jag göra en stampjämförelse med en ordinär fyrk med samma A och se om det verkligen är “31” på frånsidan. Den enda tillräckligt bra bild jag hittade fanns i Tuve Lindebergs samling som såldes på MISAB 10.

Döm om min förvåning när jag upptäckte att detta ex också var en 30)(31 och alltså felbeskriven i katalogen. Här syns frånsidans 31 tydligt och den är stampidentisk med Antells ex, så därmed var den saken fastställd. Åtsidan är något dubbelpräglad men man ser ändå att den är stampidentisk med Aurums ex. Den skillnaden utgör dock ingen ny variant. Så nu finns det alltså 2 kända ex, varav 2 varianter, i privat ägo av denna hybrid!

Det är upptäckter som denna som uppväger alla timmar av mestadels fruktlöst letande i gamla kataloger.

En milstolpe

Det tog 5 månader men nu har jag publicerat Gustav Vasa också på både Typsamlingssidan och Raritetssidan. Jag är ju inte klar på långa vägar, men nu tål sidorna att visas. Rutinen jag kommit in i är att jag först går igenom alla Ahlströms, Nordlinds och MISABs kataloger och noterar alla försäljningar av alla regentens mynt för att ha som underlag för att snabbt hitta de bästa bilderna. Därefter börjar jag bygga upp Typsidorna och samtidigt också allt eftersom påbörja Raritetssidor som jag länkar till varje typsida. Det är det som tar den längsta tiden, speciellt att klippa och klistra med bilderna. I mitten av april var jag färdig med det och byggde upp registret för Raritetssidorna, vilket i sammanhanget är snabbt avklarat; några dagar bara. Då hade jag påbörjat 175 Raritetssidor för Gustav Vasa. Jag påbörjar sidor för alla mynt som jag hittat färre än 20 försäljningar av totalt i de nämnda katalogsviterna. Den gränsen har jag valt för att jag då brukar få sidor med max 15 exemplar när alla omförsäljningar är borträknade. Så var det även denna gång.

Den senaste månaden har jag gått igenom ytterligare 220 svenska kataloger och fått påbörja ytterligare 20 raritetssidor för mynt som jag inte kände till någon försäljning av tidigare. Under arbetets gång har 9 sidor fått fler än 15 ex och alltså gått från att vara rariteter till att bli sällsyntheter. Totalt innehåller dessa 195 Raritetssidor över 1050 bilder! Faktum är att jag i veckan fick avlasta datorn genom att flytta över mitt bildarkiv på 65000 bilder som jag samlat på mig sedan start. Mängden väger tungt och nu känns datorn snabb som en vessla igen.

Nu behöver jag dock inte dessa rutiner längre eftersom det inte blir fler regenter för min del. Medeltidsmynt och besittningsmynt får någon annan göra. Själv ska jag framöver fördjupa och förbättra det jag redan har, rätta alla fel jag vet finns lite här och där, uppdatera sidorna efter nya försäljningar och inte minst försöka förlänga provenienskedjorna så långt det går. Hittills har jag ju ägnat mesta tiden åt svenska kataloger utgivna efter 1960-talet, men det finns ju så mycket mer. Men det blir som att leta efter enstaka guldnålar i ett oändligt antal höstackar. Men man måste ju ha något att göra som pensionär.

Förhoppningsvis blir jag lite mer social också nu när jag inte har det här att nörda ner mig i. Planerar bland annat ett antal blogginlägg om mina nyvunna erfarenheter om Gustav Vasa. Men det får komma när det kommer för nu först ska jag resa bort några dagar. Ha det så gott!

Myntkompaniet 29

De duggar tätt nu, auktionerna med svenska mynt. Denna gång var det Myntkompaniet 29 som gick av stapeln och även den med många intressanta mynt. Stora delar verkar vara från samma inlämnare som på auktionen i Oslo förra helgen och fler kommer för övrigt även på Künkers auktioner i juni. Det verkar dock inte förekomma någon slumpvis fördelning mellan auktionsföretagen eftersom Myntkompaniet överlag har fått lägre kvaliteter, även om där finns många rariteter.

Om man tittar på listan nedan så ser man att det denna gång inte är så många “nya” mynt som det var på förra auktionen. Detta tyder på att det rör sig om mynt som cirkulerat på auktioner de senaste årtiondena och att det alltså inte kommer från någon gammal samling som i första hand samlats ihop via mässor och mynthandlare. Faktum är att det i det här fallet oftast är mynt som köpts under den senaste 10-årsperioden och det stämmer väl in på Norgesamlingen. Plåtmynten är dock i en klass för sig eftersom de i äldre kataloger (exempelvis Ahlströms) så sällan visades på bild. Man kan med fog anta att de flesta plåtmynten fortfarande väntar på att bli fotograferade.

Denna gång har jag även tagit med Gustav Vasa, men jag vill betona att jag är långt ifrån färdig med de sidorna och det kan hända mycket där än. Jag räknar dock med att jag är redo att publicera dem inom några veckor.

Avslutningsvis kan jag säga att jag gått igenom rätt många auktionskataloger vid det här laget och kommit fram till att Myntkompaniet är rätt unika så till vida att de är den enda auktionsfirma jag sett som inte beskriver det egna landets mynt på det egna språket. Många är både två och trespråkiga i sina beskrivningar varav ett “alltid” är det egna språket. Men inte Myntkompaniet! Varför gör man så? Jag har svårt att tro att de kan tjäna något på att inte åtminstone vara tvåspråkiga. Det är möjligt att många inte bryr sig, men själv blir jag rätt irriterad.

Lot
nr
ValörÅrVariantSm-nrFörekomst
Gustav Vasa251 Öre
Västerås
1529rock123 kända ex
261 Örtug
Västerås
1530krönt A2217 kända ex
291 Fyrk
Västerås
1530317 kända ex
331 Fyrk
Stockholm
1528krönt G)
(krona
8512 kända ex
341 Fyrk
Stockholm
1529stort S)
(krona
8810 kända ex
422 Öre15401540 års
bild
161b12 kända exny
431 Mark154519013 kända ex
Erik XIV5316 Öre
klipping
15684919 kända ex
Johan III721 Mark
klipping
1571litet IR145b6 kända ex
Karl IX841 Riksdaler1610MVEM26b11 kända exny
871 Mark1608SVCOR60b3 kända ex
891/2 Mark1609688 kända exny
911 Öre
Stockholm
1611stjärna
inom ring
liten vase
77f10 kända exny
921 Öre
Göteborg
160989a15 kända exny
Hertig Johan1001 Öreutan år6m9 kända ex
Gustav II Adolf1031 Öre1618med
dödskallar
och/eller
kulkors
82b13 kända ex
Kristina1361/4 Rd1643mm AG
nertill
38b9 kända ex
Karl XI1594 Mark16898315 kända ex
1671 Mark1665krontyp E2164a7 kända exny
Karl XII1931 Mark17109215 kända ex
1954 Daler sm17161509 kända exny
1972 Daler sm17141652 kända exny
1982 Daler sm17151678 ex privat
enligt B.T.
2012 Daler sm1712värdehöjd203e3 kända exny
Fredrik2532 Daler sm172822315 ex privat
enligt B.T.
ny
Adolf Fredrik2651/8 Rd1767liten bild77a17 kända ex
Gustav III2951 Rd1790Ljungbergers
porträtt
52b12 kända ex
Karl XV3902 Rd18622513 kända ex

Rariteter på Oslo Myntgalleris auktion 38

Det var en riktigt fin svensk avdelning på Oslo Myntgalleris auktion den 4:e maj; 159 svenska mynt varav 15 som platsar på mina raritetssidor. En del av riksdalrarna har i och för sig passerat 15 ex, men även om min tanke varit att sluta uppdatera dessa sidor så har jag upptäckt att jag ändå fortsätter med det. Sidorna finns ju och då är det dumt att inte utnyttja dem. Problemet är väl mer hur jag ska visa upp det i framtiden, men jag får väl återkomma om det.

Angående auktionen så kände jag igen en del av mynten som såldes och vet vilken samling de legat i, och om ryktena talar sanning så kommer Oslo Myntgalleri att bjuda ut fler trevliga “svenskauktioner” de närmaste åren. Det är något att se fram emot. Får dock tipsa Dan Carlberg om att skicka en ny SM-bok till dem. Det är lite förvirrande när dom fortfarande refererar till den gamla.

Lot nrValörÅrVariantSm-nrFörekomst
4381 Riksdaler1610MVEM26b11 kända ex
4451 Daler sm16803142 kända exny
4478 Mark1697309 kända exny
4488 Mark17003412 kända ex
4671 Riksdaler17357712 kända ex
4691 Riksdaler1738mm HM8116 kända exny
4804 Daler sm17422108 privata ex
enligt BT*
ny
4812 Daler sm172622112 kända exny
4821 Daler sm172324910 kända exny
4831/2 Daler sm174530214 privata ex
enligt BT*
ny
4851 Riksdaler17604917 kända ex
4871 Riksdaler17656420 kända ex
4954 Mark1752vertikalt räfflad
rand, gs F
81b11 kända ex
4972 Daler sm17531528 privata ex
enligt BT*
5013 Daler sm1775uppåtkammat
hår
41b22 kända exny
*BT = Bertel Tingström

Rariteter på MISAB 44

Jag ska väl lägga ut den här listan över rariteter på MISABs auktion också. Tiden går ju så hiskeligt fort att jag höll på glömma det. Men ärligt talat beror det nog mest på att jag inte kunnat bestämma mig för om 1/2-dukaten 1746 är ett nytt ex eller om det är ett annat ex som kommer igen. Det är så små skillnader som skiljer exemplaren åt att man kan bli knäpp av att sitta och titta på dem. Kolla själva får ni se hur det är. Lycka till!

Nu hamnade det nederst utan nummer som bevis för att det finns i alla fall. Där ligger för övrigt även exemplaret från Myntkompaniet 2 av samma anledning. Snart har jag väl fler sådana bilder än ex som jag kan identifiera. Jättekul…

Lot
nr
ValörÅrVariantSm-
nr
Förekomst
Karl
Riksförest.
721 Öre16012314 kända ex
Karl IX872 Mark1609538 kända ex
891 Mark1611CAROLVS6311 kända exny
Gustav II Adolf1002 Mark1617stor bild65a14 kända ex
1031/4 Rd1620kastmynt10211 kända exny
Kristina1211 Rd1647rakt hår19a12 kända exny
1221/2 Rd16401639 års bild24a var4 kända exny
1282 Markmm glödhakar
Rethes kronor
65e7 kända exny
1301 Mark1647lejon på axeln
omskriften
börjar nertill
759 kända ex
1331 Daler1650plåtmynt108a12 kända exny
Karl XI1548 Mark1667stora riksvapnet
“tofs”
597 kända exny
1622 Mark168114216 kända exny
1732 Daler1664plåtmynt2721 känt ex
1742 Daler1679plåtmynt2851 känt exny
1752 Daler1682plåtmynt2884 kända exny
1761 Daler1662plåtmynt2997 ex privatny
Karl XII1852 Dukater170215 kända ex
1861 Dukat170167 kända ex
1968 Mark1698mantel327 kända ex
2041 Mark1705878-16 ex
2075 Öre171411413 kända exny
2181 Daler17131775 kända ex
2191/2 Daler1712plåtmynt1886 ex privatny
Fredrik2421/2 Dukat1746Ädelfors48? kända ex?
2541/4 Rd17488 kors106c15 kända ex
2554 Mark173711014 kända ex
2564 Mark173711014 kända ex
2572 Mark1731mantel med
kronor
115b14 kända ex
2634 Daler1720plåtmynt1889 ex privatny
2641/2 Daler1739plåtmynt29612 ex privatny
Adolf Fredrik2771/2 Rd1752629 kända ex
2892 Mark1752gs F85a5 kända exny
2942 Daler1751plåtmynt1308 kända ex
2951 Daler1757plåtmynt14614 ex privat
Gustav III3011 Dukat1784254 kända exny
3161/6 Rd17878514 kända ex
3251 Dukat1794212 kända ex
42350 Öre1862slutet E35a9 kända exny

Mynt med karaktär -Rariteter på MISABs internetauktion 57

Det blev några rariteter på MISABs webbauktion också. Samtliga är nya bekantskaper som jag inte sett förut och samtliga i lägre kvalitet med diverse fel och brister som gör dem lätta att känna igen. För mig är det en välkommen omväxling jämfört med rariteter i högre kvalitet som ibland är helt hopplösa att identifiera. Hade ett fall nu med en 1/2 dukat 1746 som jag faktiskt fick ge upp med. Dom där små rackarna ser ut som om dom blivit präglade i samma pepparkaksform hela bunten, med inbuktningar på samma ställen på randen.

I vilket fall så blev det två mynt som kom upp i 16 ex denna gång och därmed är över min gräns och det är 1/2 Rd 1734 och 1 Rd 1838 med G på halsen. Den senare kan vara värd några ord eftersom det i år är 40 år sedan det första kända exet dök upp på Ahlström 30 i slutet av oktober 1984. Det var naturligtvis inte första gången ett ex såldes, men det var första gången man insåg att det var något speciellt. Så sent som för 12 år sedan när jag började med mina raritetssidor så var det en handlare som sålde ett ex på Tradera med beskrivningen “3 kända ex”. Det är roligt när man ser att utvecklingen går framåt.

Lot
nr
ValörÅrVariantSm-
nr
Förekomst
Karl
Riksföreståndare
161 Öre16012315 kända ex
Karl XI552 Mark1664högervänt
porträtt
976 kända ex
582 Mark1674mantel med krage
krontyp G
132b10 kända ex
612 Mark1680typ 27B med SVE1405 kända ex
Fredrik951/2 Rd17349916 kända ex
Adolf Fredrik1071/2 Rd17536313 kända ex
Karl XIV Johan1621 Rd1838G på halsen66b16 kända ex