Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm – Typ 6

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert

Gravör: okänt

Gamla sm 80

Nya sm 84

Unik på KMK

(Foto från SM-boken)