Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Gyllen – Stockholm – Typ 2 

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 38 mm      13,14 g     93,7% silver                                              (värdena grundas på befintliga mynt eftersom inga myntordningar är kända)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Herman Fossert    

Gravör: okänt

Gamla sm 36

Nya sm 37

RRRR

(Foto från SM-boken)