Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Stockholm – Typ C/3

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 27-29 mm        3,51 g      31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert   

Gravör: okänt

Gamla sm—

Nya sm—

RRRR

Den här varianten finns inte beskriven i SM-boken. (Foto Bonde 6)