Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Gyllen – Stockholm

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 40 mm      26,29 g     93,75% silver                                              (värdena grundas på befintliga mynt eftersom inga myntordningar är kända)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Herman Fossert     

Gravör: okänt

Gamla sm 34

Nya sm 35

RRRR

(Foto Ahlström 35)