Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug Stockholm utan år – sm 78

Liljor på frånsidans fält

ex 1.

kvalitet 1/1?, “kantförlust”

SNR:s auktion? –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 42 (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch konsortier (1989-1999) –> Nordéns auktion (1999) –>?

Törngrens anteckning i sin Schmitzkatalog var “ex SNR 1978). Någon sådan försäljning har dock inte kunnat hittas. (Foto från Schmitz katalog)