Myntordningar och mynttyper

I korta ordalag är en myntordning ett direktiv för en mynttyps vikt, diameter och metallinnehåll, och dessa bestäms av myntherren eller hans företrädare. Sedan är det myntmästarens ansvar att se till så att direktiven efterföljs. Med dagens exakta myntningstekniker så… Fortsätt läsa

Pojkören

Få företeelser i den svenska mynthistorien omges av så många frågetecken som det så kallade pojköret 1772; d.v.s att stampar till 1 Öre km använts på plants med en större diameter. Enligt sägnen ska själva uttrycket “pojköre” ha uppstått redan… Fortsätt läsa