1 Öre 1873 med SVF

Artikel hämtad från Skandinavisk Numismatik – Mynt & Medaljer nr 10-1978 Det intressanta är meningen “Det är således helt klart att F:et härrör frän en söndrig E-puns, där undre delen av bokstaven brutits av”. Numera är numismatikerna tämligen överens om… Fortsätt läsa

Något nytt

Det händer inte så mycket nytt på den här sidan för närvarande, mest repriser eftersom jag återställer gamla sidor. Nu har jag dock prövat mina nya idéer om min typförteckning på Karl XI:s dukater. Största skillnaden är att jag ändrat… Fortsätt läsa