Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk utan år Stockholm – sm 79a

GVSTOF REIX, GOSTAVS REX SV eller GOSTOF REIX SVE

ex 1.

kvalitet 01

Hirsch 9 (1978) –>?

(Foto Hirsch 9)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Hamrin & Swahn –>?–> Myntkompaniet 9 (2015) –>?

(Foto Myntkompaniet 9)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “korroderad”, (0,98 g, app 340)

Sven Svensson (ss968) –> SNF 153:11 (2007) –>?

(Foto SNF 153)

ex 4.

kvalitet 1

Ernst Ignelius samling –> Holmasto 165 (2023) –>?

(Foto Holmasto 165)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss962) –> SNF 59:33 (1966) –> Almer kvalitet 1?, (app 332)