Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Stockholm – Typ B/5

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 27-29 mm        3,51 g      31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert   

Gravör: okänt

Gamla sm 44

Nya sm 47

RRRR

(Foto Ahlström 61)