Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk utan år Västerås – Hybrid 1 med 2 åtsidor – sm 71

ex 1.

kvalitet 1/1?, (app 321)

Mynthusets auktion (okt 1989) –>?

(Mynthusets foto)