Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm – Typ 2

Myntfakta:

Stockholm     “1522” (1527)      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Diedrik eller Herman Fossert

Gravör: okänt

Gamla sm 74

Nya sm 80

Ganska vanligt förekommande

(Foto Bonde 1)