Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug Stockholm “28” – sm 74

ex 1.

kvalitet 1+, “korroderad”

Ahlström 21 (1980) –> Sten Törngrens samling –> Ahlström 54 (1996) –>?

(Foto Ahlström 54)

ex 2.

kvalitet 1+, “svagpräglad, plantsspricka”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?–> MISAB 13 (2015) –>?

(Foto MISAB 13)

ex 3.

kvalitet 1/1+

C.O. Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –> Åke Järnums samling (1974-1977) –> Hirsch 5 (1977) –>?

(Foto Ahlström 5)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “delvis kraftigt svagpräglad”

Tuve Lindebergs samling –> MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 5.

“fine”

Sten Törngrens samling –> Spink 143:10 (2000) –> Håkan Johansson –>?

(Foto Spink 143)

ex 6.

kvalitet 1, “svagt böjd”, (1,50 g)

Antikörens skriftliga auktion (april 1991) –>?

Denna Antikörenauktion brukar i dagligt tal kallas “Antikören 9,5”. (Antikörens foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss937) –> SNF 143:5 (2002) kvalitet 1/1+, (1,50 g, app 278)

ex. Ahlström 68 (2003) –> Hans Hirsch kvalitet 1/1?