Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug Stockholm 1529 – sm 68

ex 1.

kvalitet 1+, “små plantssprickor, svagpräglad”

till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion “Bonde 3” (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 2.

kvalitet 1+, (app 236)

Georg de Lavals samling (-1941) –> Manne Jakobssons samling –>?–> Almers lagerlista 7 (1974) –> Ingemar Carlssons samling (1974-1995) –> Ahlströms specialauktion (okt. 1995) –>?

(Ahlströms foto)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “små plantssprickor”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion “Bonde 1” (2007) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “delvis svagpräglad”

Tuve Lindebergs samling –> MISAB 10 (2014) –> Ottar Ertzeids samling (2014-2018) –> MISAB 26 (2018) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 26)

ex 5.

kvalitet 1, “liten kantskada”

Sven Svenssons samling (ss924) –> SNF 149:12 (2005) –> Sten-A. Ivarssons samling (2005-2017) –> MISAB 22 (2017) –> Roger L:s samling

(Foto MISAB 22)

ex 6.

kvalitet 1, “kantskador, rispor, beläggningsrester”, (1,12 g)

MISABs webbauktion 6 (2017) –>?

(MISABs foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss923) –> SNF 55:148 (1964) –> Glück kvalitet 1)(1+, (app 238)

ex. Ahlström 49 (1994) –> Appelqvist kvalitet 1, “korroderad”