Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm – Hybrid 4

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1532-1533)      ca 16-18 mm        0,77 g      27,3% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Statius Wessel

Gravör: okänt

Gamla sm 94

Nya sm 98

Endast off.saml?

Klockan 12 på båda sidorna ser man liljan som var Statius Wessels myntmästarmärke. Eftersom han hade ämbetet endast 1532-33 så vet man med bestämdhet att myntet är präglat något av de åren. (Foto från SM-boken)