Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Stockholm – Typ A/1

Myntfakta:

Stockholm     1523      ca 29-31 mm      osäker vikt och halt     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Didrik    

Gravör: okänt

Gamla sm 37

Nya sm 38

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)