Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Stockholm – Typ D/3

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 27-29 mm        3,51 g      31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert   

Gravör: okänt

Gamla sm 42

Nya sm 45

RRRR

(Foto från Nordlinds auktion 2006)