Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Stockholm – Typ D/6

Myntfakta:

Stockholm     1528      ca 27-29 mm        3,51 g      31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert   

Gravör: okänt

Gamla sm—

Nya sm 49

RRR

(Foto Hirsch 2)