Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Stockholm – Hybrid 2

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1529)      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Herman Fossert

Gravör: okänt

Gamla sm 93

Nya sm 90

Endast off.saml?

2 åtsidor som parats ihop. (Foto från SM-boken)