Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug utan år Stockholm – Typ 1

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1524)      ca 19-21 mm        1,46 g      46,9% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Didrik 

Gravör: okänt

Gamla sm 55

Nya sm 65

RRRR

(Foto MISAB 1)