Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk utan år Stockholm – sm 92

ex 1.

kvalitet 1, “beläggningsrester”, (0,89 g)

MISAB 13 (2015) –>?

Stjärnan är otydlig på detta ex, men turligt nog så är frånsidan stampidentisk med nedanstående ex så det är ingen tvekan om att det är rätt variant. (Foto MISAB 13)

ex 2.

kvalitet 1/1?)(1, “obetydlig kantskada, korroderad, rengjord”, (0,67 g)

Aurum 1 (2005) –>?–> MISAB 43 (2023) –>?

Aurum visade ingen bild, men vikten 0,67 g är tillräckligt nära MISABs resultat för att man, tillsammans med det faktum att stjärnan var tydlig, kan slå fast att det var samma ex på båda auktionerna. (Foto MISAB 43)