Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk utan år Stockholm – Typ 1A-1B

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1523-1524)      ca 17-18 mm        0,94 g      34,4% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Diedrik 

Gravör: okänt

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1Autan årGVSTOF REIX79a75RRRR
Typ 1Butan årGOSTA ERISON REX79b76R

Typ 1A. (Foto från SM-boken)

Typ 1B. (Foto från SM-boken)