Raritetssidan – Fredrik I – Silvermynt

2 Riksdaler

1723     (Krellmynt)     4 kända ex     sm 55

1727                    13 kända ex     sm 56

1½ Riksdaler

1727                    2 kända ex      sm 57

1 Riksdaler

1721 (jubileum med gs C. HEDLIN)  fler än 20 kända ex          sm 58a

1721 (jubileum utan gs)     ganska vanligt förekommande      sm 58b

1723     (Krellmynt)     3 kända ex     sm 59

1723 (normal riksdalerstorlek)     fler än 20 kända ex     sm 60

1724-1728          samtliga har fler än 15 kända ex          sm 61-66

1730 (med gs och inre kantring)  fler än 15 kända ex     sm 67a

1730 (utan gs och inre kantring)     9 kända ex     sm 67b

1731     (utan inre kantring)     fler än 15 kända ex     sm 68

1731     (med inre kantring)     1 känt ex     sm 68 var

1731     (dubbelporträtt)     fler än 30 kända ex     sm 69

1731 (nytt porträtt med kronor på manteln)     14 kända ex     sm 70a

1731 (som sm 70a men utan kronor på manteln)  2 kända ex    sm 70a var

1731 (FRIDERICVS)   fler än 15 kända ex     sm 70b

1732  (FRIDERICUS)     0 kända ex     sm 71a

1732  (FRIDERICVS, korta sömmar på bröstet)     16 kända ex     sm 71b

1732  (FRIDERICVS, lång söm på bröstet)     9 kända ex     sm 71b var

1733  (porträtt som sm 61)     fler än 15 kända ex     sm 72

1733  (inre kantring som sm 63b)     11 kända ex     sm 72 var

1733  (FRIDERICVS, lång söm på bröstet)     12 kända ex     sm 73

1734                       7 kända ex     sm 74

1735                       11 kända ex     sm 75

1736-1737             fler än 15 kända ex vardera          sm 76 och 77

1738  (mm GZ)            9 kända ex     sm 78

1738  (mm HM)           15 kända ex     sm 79

1739                       10 kända ex     sm 80

1740                      fler än 15 kända ex          sm 81

1741                      fler än 15 kända ex          sm 82

1741  (utan nitar på bröstet)     9 kända ex     sm 82 var

1742                      4 kända ex     sm 83

1743-1748          fler än 15 kända ex vardera          sm 84-88

1748  (Serafimer och smalt valspråk)  fler än 15 kända ex     sm 89

1748  (Serafimer och bredare valspråk)   3 kända ex     sm 89 var 

1750                      fler än 15 kända ex          sm 90

1751  (9 serafer och 10 kors)     fler än 15 kända ex     sm 91 var

1751  (11 serafer och 10 kors)     11 kända ex     sm 91

1751  (11 serafer och 12 kors)   fler än 15 kända ex     sm 91 var

1/2 Riksdaler

1723     (Krellmynt)     3 kända ex     sm 92

1723  (normal myntstorlek)     fler än 15 kända ex          sm 93

1724                    12 kända ex          sm 94

1725                    0 kända ex          sm 95

1726     (stor bild)     8 kända ex     sm 96a

1726     (liten bild)     3 kända ex     sm 96b

1733                    1 känt ex          sm 97

1734                   15 kända ex     sm 98

1736                   12 kända ex     sm 99

1750               fler än 15 kända ex          sm 100

1/4 Riksdaler

1723-1736   fler än 15 kända ex vardera     sm 101-104

1748     (utan gs)   fler än 15 kända ex     sm 105a

1748   (gs DF, 10 kors)     9 kända ex     sm 105b

1748    (8 kors)          15 kända ex     sm 105c

1750             fler än 30 kända ex     sm 106

4 Mark

1720                          15 kända ex     sm 107

1732                            6 kända ex     sm 108

1737                           14 kända ex    sm 109

1738                           13 kända ex    sm 110

2 Mark

1720   (mantel med kronor)     10 kända ex     sm 111b

1720   (mantel utan kronor)     0 kända ex     sm 111a

1721                        fler än 15 kända ex     sm 112

1722                            13 kända ex     sm 113

1731   (mantel utan kronor)     0 kända ex     sm 114a

1731   (mantel med kronor)    15 kända ex    sm 114b

1732   (mantel utan kronor, FRIDERICVS)     6 kända ex     sm 115a

1732   (mantel utan kronor, FRIDERICUS)     15 kända ex     sm

1732   (mantel med kronor)    11 kända ex     sm 115b

1733   (porträtt som sm 114a och 115a)     2 kända ex     sm-

1733   (porträtt med nitbesatt krage)     0 kända ex     sm 116

1736   (porträtt som sm 114a och 115a)     9 kända ex     sm–

1736   (porträtt med nitbesatt krage)     0 kända ex     sm 117

1737                              11 kända ex     sm 118

1 Mark

1720                              13 kända ex     sm 119

1721                    fler än 15 kända ex     sm 120

10 Öre

1751                              3 kända ex     sm 129

10-öringar av övriga årtal avbildas alltför sällan i katalogerna för att man ska kunna räkna dem. De flesta årtal är dock till salu alltför ofta för att kunna vara rariteter. Undantagen är 1742, 1744 och 1750 som alla har max 10 försäljningar på Ahlströms auktioner och därmed förmodligen sällsynta.

5 Öre

5-öringarna är sällan avbildade och därför svåra att räkna. De angivna antalen nedan är därför en beräkning av summan av antalet “säkra” kända ex plus 2/3 av antalet försäljningar utan bild.

1736          21 försäljningar varav 8 bilder          sm 138

1740          ca 11 privata ex          sm 142

1749          ca 13 privata ex          sm 151

1750          ca 9 privata ex            sm 152

1751          ca 15 privata ex          sm 153

2 Öre

1732                              0 kända ex          sm 154

Präglades endast 1732 och är bedömd som XR i SM-boken. Inga försäljningar funna och den finns förmodligen inte i privat ägo.

1 Öre

Samma förhållande som för 5-öringarna. 1730 verkar vara sällsyntast med 10 funna försäljningar i genomgångna kataloger och den är kanske värd ett R.

Kastmynt

1720     Konungens kröning     fler än 15 kända ex          sm 180

1742     Drottningens begravning     fler än 20 kända ex          sm 181

1751     Konungens begravning     fler än 20 kända ex          sm 182

© 2019 Falcoin.se \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker