Typsida – Fredrik – 1/2 Riksdaler (typ 4)

Serafimerkedja

Myntfakta:

Stockholm     1750     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör:  Daniel Fehrman

       Typ 4:1.     1750     sm 100

Enligt SMH ska en del av upplagan på 7593 ex ha använts till 1/4 Riksdaler

(Foto MISAB 16)