Typsida – Fredrik – 1/2 Riksdaler – Typ 5

Serafimerkedja

Myntfakta:

Stockholm     1750     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Hans Malmberg     (mm HM)

Upplaga okänd

Gravör:  Daniel Fehrman

Gamla sm 100

Nya sm-101

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 16)