Typsida – Fredrik – 1/4 Riksdaler (typ 4)

Serafimerkedja kring stora riksvapnet

Myntfakta:

Stockholm     1750     7,31 g     ca 28 mm     87,8% silver

Vinkelräfflad rand

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör:  Daniel Fehrman

       Typ 4:1.     1750     sm 106     (upplaga 465 ex)

Enligt SMH så kan även en del av 1/2-riksdalrarnas upplaga blivit myntade i 1/4 Riksdaler. Den verkliga upplagan kan alltså vara större än vad som uppgivits.

(Foto MISAB 17)