Typsida – Fredrik – Minnesmynt (typ 1)

Jubileumsriksdalern 1721

Myntfakta:

Stockholm     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift: GLORIA IN EXCELSIS DEO

Myntmästare: Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger     (mm C Hedlin)

       Typ 1:1.     1721     gs C HEDLIN      sm 58a      (upplaga 1050 ex)

       Typ 1:2.     1721     utan gs      sm 58b      (upplaga 2925 ex)

Båda varianterna är givetvis graverade av Johann Carl Hedlinger. (Foto MISAB 16)