Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler – Typ 1

Jubileumsriksdalern 1721

Myntfakta:

Stockholm     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift: GLORIA IN EXCELSIS DEO

Myntmästare: Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger     (mm C Hedlin)

ÅrGravörsignumUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1a1721C HEDLIN1050 ex60a58aganska vanlig
Typ 1b1721utan gs2925 ex60b58bvanlig

Båda varianterna är givetvis graverade av Johann Carl Hedlinger. (Foto MISAB 16)