Typsida – Fredrik – 1/2 Riksdaler (typ 2)

Myntfakta:

Stockholm     1733-1734     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 4660 ex

Myntmästare:  Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

       Typ 2:1.     1733     sm 97     (upplaga 2016 ex)          RRRR    

       Typ 2:2.     1734     sm 98     (upplaga 2644 ex)          R

(Foto Bonde 3)