Typsida – Fredrik – 2 Riksdaler 1727

Dubbelporträtt

Myntfakta:

Stockholm     1727     58,5 g     ca 41 mm     87,5% silver

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga: 63 ex

Myntmästare:  tf Esaias Zedritz     (inget mm)

Gravör:  Daniel Haesling

Angivet årPräglingsårUpplagaNya smGamla smFörekomst
Typ 1a1727/61727några få58aRRRR
Typ 1b1727172963 ex58b56R

Även 1727 års dubbelriksdaler präglades med 1 Riksdalers stampar på plants med dubbla vikten. Anledningen har av hävd ansetts vara till minne av 1726/27 års riksdag, men det kan också ha berott på att kungen planerade att resa utomlands. Nu blev dock resan uppskjuten ända till 1731. I arkiven finns nämnt 2 tillfällen när dessa dubbelriksdalrar präglades; den första var i juli 1727 när endast några få ex präglades på prov; den andra var i mars 1729 och då var upplagan 63 exemplar. (Foto Ahlström 36)