Typsida – Fredrik – 1/2 Riksdaler (typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1723-1724 och 1726     14,63 g     ca 36 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare:  tf Esaias Zedritz     (inget mm)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

       Typ 1:1.     1723     sm 93     (upplaga 3363 ex)

       Typ 1:2.     1724     sm 94     (upplaga 1482 ex)          R

       Typ 1:3a.     1726     stor bild     sm 96a               RR

       Typ 1:3b.     1726     liten bild     sm 96b               RRR

Upplagan 1726 var 1808 ex.

I referenslitteraturen finns även 1725 medtagen, men nyare forskning visar att inga 1/2-riksdalrar präglades det året. (Foto MISAB 17)