Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler – typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1723-1733     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: tf Esaias Zedritz     1723-1728     (inget mm)

               Georg Zedritz     1730-1733     (mm GZ)

Gravörer: Johann Carl Hedlinger     1723     (gs h)     1724    (inget gs)

             Daniel Haesling     1726     (inget gs)

ÅrMmGsUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 3:11723utanutan6445 ex6260ganska vanlig
Typ 3:21724-“--“-2992 ex6361Sällsynt
Typ 3:31725-“--“-8856 ex6462ganska vanlig
Typ 3:4a1726-“-h6614 ex65a63aganska vanlig
Typ 3:4b1726-“-utaningår i do65b63bfler än 15 ex
Typ 3:51727-“--“-okänt*6664ganska vanlig
Typ 3:61728-“--“-9847 ex6866ganska vanlig
Typ 3:7a1730GZh3992 ex69a67afler än 15 ex
Typ 3:7b1730-“-utaningår i do69b67bRR
Typ 3:81731-“--“-8841 ex7068ganska vanlig
Typ 3:91733-“--“-okänt*7472ganska vanlig**
*Upplagan är okänd p.g.a. att den inte var särredovisad för denna typ.

**Under åren 1723-1733 begagnades ibland en inre kantring på åtsidan som förmodligen underlättade arbetet för gravören. Denna variant är så gott som alltid lätt att känna igen och därför intressant för variantsamlarna. SM-boken har dock inte med den och därför ryms den helt enkelt inte i uppställningen ovan. Åtminstone inte utan att göra det väldigt rörigt. Därför har vi i stället gjort nedanstående lilla uppställning på de 5 årtal där den inre kantringen har betydelse ur raritetssynpunkt.

ÅrInre kantringNya sm-nrFörekomst
1727ja66RRR
1728ja68RRRR
1730nej69bRR
1731ja70RRRR
1733ja74R
Inre kantring finns naturligtvis även 1730 (se sm 69a) men det året är det den vanligare varianten. För den som vill fördjupa sig ytterligare i dessa varianter så går det bra att klicka på länken nedan.

Varianter

Typ 1:1 som har ett gravörsignum på armavskärningen (Foto MISAB 12)

Gravörsignumet är ett litet h som står för Hedlinger.