Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler (typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1723-1733     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: tf Esaias Zedritz     1723-1728     (inget mm)

               Georg Zedritz     1730-1733     (mm GZ)

Gravörer: Johann Carl Hedlinger     1723     (gs h)     1724    (inget gs)

             Daniel Haesling     1726     (inget gs)

Inget mm men med gs h

       Typ 1:1.     1723     gs h        sm 60    (upplaga 6413 ex)

       Typ 1:2.     1726     gs h     sm 63a     (upplagan ingår i 6614 ex)

Inget mm och inget gravörsignum

       Typ 1:3.     1724     (upplaga 2992 ex)      S

       Typ 1:4.     1725     (upplaga 8856 ex)

       Typ 1:5.     1726     (ingår i 6614 ex)   

       Typ 1:6.     1727     (ingår i 9847 ex)

       Typ 1:7.     1728     (upplaga 9309 ex)

Mm GZ och gs h

       Typ 1:8.     1730     gs h    (ingår i 3992 ex)

Mm GZ men inget gravörsignum

       Typ 1:9.     1730     (ingår i 3992 ex)

       Typ 1:10.     1731     (ingår i 8841 ex)

       Typ 1:11.     1733     (ingår i 10469 ex)

Varianter

Typ 1:1 som har ett gravörsignum på armavskärningen (Foto MISAB 12)

Gravörsignumet är ett litet h som står för Hedlinger.