Raritetssidan – Fredrik I – 1 Riksdaler 1742

ex 1. 

kvalitet 1+

?–> J.Pedersen Mynthandel (1955) –> Andolf Johanssons samling (1955-1988) –> Antikören 5 (1988) –> Karl-Erik Schmitz samling (1988-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Jan Anderssons samling (1990-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2012) –> Künker 208 auktion Hagander 3 (2012) –>?

Andolf Johansson dog redan 1965, men hans arvingar sålde inte myntet förrän 1988. När sedan Ingvar Nilsson, för Schmitz räkning, ropade in myntet på Antikören 5 lär han ha utbrustit på bredaste skånska: “Det var en ren gåva”.  (Foto Hagander 3)

ex 2. 

kvalitet 1+, “obetydliga repor”

?–> Axel Andréns samling –> Spinks auktion i London 1992 –> Sten Törngrens samling (1992-2000) –> Spinks auktion i London 2000 –>?–> Ahlström 71 (2004) –> Lars-Erik Bohmans samling –> R.Jonssons samling 

(Foto Ahlström 71)

ex 3. 

kvalitet 1+, “plantsfel frånsidan”

Conrad Quensels samling (-1918) –> samling Bonde på Eriksberg (1918-2009) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> R.Jonssons samling –> CFs samling –> Ove Karlssons samling

(Foto Bonde 5)

ex 4. 

kvalitet 1/1+

J.F.H.Oldenburgs samling (inköpt före 1883) –> Bukowski 119 (1899) –> Nils Nilssons samling (1899-1925) –> Holmberg 134 (1925) –> Sven Svenssons samling (1925-1998) –> SNF auktion 138 (1998) –> Lars-Erik Bohmans samling (1998-2009) –> Aurum 5 (2009) –> R.Jonssons samling –> B.Svenssons samling –> MISAB 16 (2015) –> OF:s samling 

Detta ex var ute på försäljning redan på SNF 53 (1963) och KMK ska då enligt uppgift ha varit köpare. Kanske gick köpet tillbaka om man i efterhand upptäckte att man på KMK redan hade ett ex, se Levins ex nedan. (Foto Aurum 5)

ex 5?

Hjalmar Wennerths samling –> Karl Anderssons samling

Karl Andersson i Borås, Samlarföreningen Nordstjärnans förre ordförande och tillika svärfar till Bengt Holmén, Göteborg, ska enligt uppgift ha haft ett exemplar av riksdalern 1742 i sin samling som ska ha kommit från Hjalmar Wennerts samling. om detta är sant så är det okänt när och var det blev sålt. Det skulle eventuellt kunna vara Andréns exemplar som Andersson i så fall ägde först. Dessa båda herrar var ju samtida i samlandet på 1950- och 1960-talet. Om det fanns ett ex i Anderssons samling så är det dock troligt att det är ett 5:e exemplar som blivit sålt privat av och därefter har legat kvar i någon annan samling.

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> kontant

ex. Carl Snoilsky (-1878) –> A.W.Stiernstedt –> Antell

ex. Astley Levin –> Bukowski 88 (1894) –> KMK