Raritetssidan – Fredrik I – ½ Riksdaler 1736

ex 1. 

kvalitet 01/0, “praktex”

Ahlström 12 (1976) –>?

(Foto Ahlström 12)

ex 2. 

kvalitet 01

Hirsch 33 (1986) –> Hirsch myntkonsortier (1986-1991) –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –> Sten Törngrens samling (1991-2000) –> Spinks auktion i London 2000 (nr 1127) –>?

(Foto Hirsch 33)

ex 3. 

kvalitet 01

Israel Berghmans samling –> Appelgren 37 (1917) –> samling Bonde på Ericsberg (1917-2007) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

Axel Andréns samling –> Spink 94 (London 1992) –> Myntgalleriets lagerlista 9 (1993) –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 34)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

MISAB 9 (2013) –> G.Jönssons samling

(Foto MISAB 9)

ex 6. 

kvalitet 1+/01

MISAB 29 (2018) –> R. Jonssons samling 

(Foto MISAB 29)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Claes-Olof Algårds samling (1970-1974) –> Ahlström 7 (1974) –>?

Uppenbarligen sålde Algård mynt på fler av Ahlströms tidiga auktioner än enbart på nr 4 och 5 som är känt sedan tidigare. (Foto Hirsch 2)

ex 8. 

kvalitet 1+)(1+/01, “rispor”

Hirsch 7 (1978) –> Per Mattsson –>?–> Svea 10 (1981) –>?–> MISAB 4 (2011) –>?

(Foto Hirsch 7)

ex 9. 

kvalitet 1+)(1+/01, “obetydligt plantsfel”

Myntgalleriet auktion 2 (1994) –> Nils J.Lindbergs samling (1994-2015) –> MISAB 15 (2015) –> Oslo Myngalleri –> OF:s samling

(Foto MISAB 15)

ex 10. 

kvalitet 1+

Aurum 3 (2007) –> Ove Karlssons samling (2007-2021) –> MISAB 36 (2021) –> J.Elofssons samling –> Fenris samling

(Foto Aurum 3)

ex 11. 

kvalitet 1, “varit brosch”

Ahlström 43 (1991) –> I.Svenssons samling –>?

(I.Svenssons foto)

ex 12. 

kvalitet 1?/1

MISAB 8 (2013) –> Ottar Ertzeids samling (2013-2017) –> MISAB 24 (2017) –> Johan P:s samling 

(Foto MISAB 8)

ex 13.

Hesselblads mynthandel, specialoffert 30/9 1959 –> Per Hellströms samling (1959-1989) –> i sonen Per-Åke Hellströms ägo

Med “specialoffert” menas att Hesselblad skickade en lista med mynt som han trodde kunde intressera Hellström. Foto saknas, men det är mycket möjligt att myntet aldrig blivit fotograferat.

Försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. Ahlström 69 (2004) kvalitet 1/1+, “varit brosch”

ex. Schmitz auktion 1990 –> Ingvar Ehnbom kvalitet 1

ex. Ahlströms lagerlista 46 (1973) kvalitet 1

ex. Ahlström 1 (1972) –> Törngren kvalitet 1

Äldre försäljningar:

ex. Bokauktionskammaren (28/1 1955)

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Bruun (1899-1914) –> Hess mynthandel (1914-1918) –> Berghman

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bonnier

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bonnier

ex. Bukowski 33 (1887) –> Holmberg

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Levin –> Bukowski 88 (1894) –>Holmberg

ex. J.P.Westring –> Bokauktionskammaren (1837) –> Lunds Museum