Raritetssidan – Fredrik I – 1 Riksdaler 1751 (11 serafer och 10 kors)

ex 1. 

kvalitet 01/0

Ahlström 39 (1989) –> Hirsch Myntkonsortier (1989-1991) –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?–> Numismatica Genevensis 12 (2019) –> Helsingborgs Mynthandel –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Claes Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –>?

(Foto Ahlström 4)

ex 3.

Sten Törngrens ex 1751-1 –>?

Detta ex fanns med i Törngrens privata fotoalbum som ex 1751-1. Det såldes dock varken i London år 2000 eller av MISAB 2012. Osäkert också var Törngren köpte det, men det kan ha varit av Hirsch Mynthandel 1971. (Törngrens foto)

ex 4. 

kvalitet 1+/01, “obetydlig repa, stampspricka”

Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström 51 (1995) –>?–> Antikören 22 (1998) –>?–> MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 5. 

kvalitet 1+)(1+/01, “smärre klämmärken på randen”

MISAB 25:225 (2017) –> Utas samling

(Foto MISAB 25)

ex 6. 

kvalitet 1+

Svea 8 (1980) –>?–> Schweizerischer Bankverein 12 (1983) –>?

(Foto SBV 12)

ex 7. 

kvalitet 1+, “kantskada”

Ahlström 20 (1979) –>?

(Foto Ahlström 20)

ex 8.

kvalitet 1+, “varit monterad, graffiti”

MISAB webb 32 (2021) –>?

(MISABs foto)

ex 9.

kvalitet 1/1+)(1+, “små plantsfel i randen”

Otto Smiths samling –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> MISAB 5 (2011) –>?–> MISAB 17 (2016) –> Berndt G:s samling

(Foto MISAB 17)

ex 10. 

kvalitet 1/1+, “möjligen varit hängd, randen repad, rispor, rengjord”

MISABs webbauktion 1 (2016) –> XR:s samling

(MISABs foto)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “varit monterad, skador”

Svensk Mynthandel på Tradera juli 2018 –> alias “StavrosB” –>?–> MISAB webb 54 (2023) –>?

(MISABs foto)