Typsida – Fredrik – Provmynt (typ 1)

2 Riksdaler (Krellmynt) 1723

“Krellmynt” = präglade med 1 Riksdalers stampar på plants av dubbla vikten

Myntfakta:

Stockholm     1723     58,5 g     ca 41 mm     87,5% silver      sm 55

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga: “ett fåtal”

Gravör:  Johann Carl Hedlinger     (gs h)

Eftersom präglingen inte var sanktionerad av myntherren (se info nedan) så är det knappast troligt att den vikarierande myntmästaren Esaias Zedritz var inblandad.

       Typ 1:1.     1723     inget mm     sm 55          RRR

De så kallade “Krellmynten” är en serie riksdalervalörer (2, 1 och ½ Rd) från 1723 som präglades i mycket små upplagor. Man använde stampar från 1 Riksdaler på plants av dubbel tjocklek för att slå 2 Riksdaler, 1/2 Riksdalers stampar för 1 Riksdaler och 1/4 Riksdalers stampar för 1/2 Riksdaler. Ansvarig för beställningen var riksbankskamrer Paul Krell som gjorde det på eget bevåg och för detta fick uppbära klander av Kammarkollegiet. Eftersom upplagorna var så små och Kronan inte lidit någon förlust så lät man dock saken passera utan ytterligare åtgärder. Upplagan för 2 Riksdalern var endast “några få ex” och idag är 4 ex kända i privat ägo. (Foto SBC 43)